rozbory balených vod

 

Balená voda pro rozbor

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory balených vod dle legislativních požadavků i nad jejich rámec. 

Veškeré rozbory balených vod jsou realizovány dle požadavků vyhlášek č. 275/2004 Sb. v platném znění, č. 252/2004 Sb. v platném znění a č. 307/2002 Sb. v platném znění, které stanoví mikrobiologické, chemické a fyzikální požadavky na balené přírodní minerální vody, balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené pitné vody.

Provádíme rozbory všech druhů balených vod Balená voda pro rozbor

a) balená přírodní minerální voda – výrobek z přírodní minerální vody získané ze zdroje přírodní minerální vody, o kterém bylo vydáno osvědčení popř. certifikát, nebo výrobek z přírodní minerální vody získané z přírodního léčivého zdroje, pokud její vlastnosti umožňují použití jako potraviny.

b) balená pramenitá voda – výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která může být upravována pouze v souladu s vyhláškou. Tato voda je vhodná k trvalému přímému požívání dětmi a dospělými.

c) balená kojenecká voda - výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, která nesmí být upravována jiným způsoben než UV zářením. Tato voda je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému užívání pro děti i dospělé.

d) balená pitná voda – výrobek splňující požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Pro navržení optimálního řešení vašich požadavků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com. Ochotně vám připravíme nabídku pro vaši konkrétní potřebu.

rozborY pro jednotlivé druhy balených vod

PARAMETRY DLE VYHLÁŠKY Č. 275/2004 SB. A 307/2002 SB. a) balená přírodní minerální voda 

b) balená pramenitá voda,

c) balená kojenecká voda

Mikrobiologické a biologické parametry:

Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie, počet kolonií při 22 °C, počet kolonií při 36 °C, mikroskopický obraz - živé organismy

Ano Ano

Anorganické parametry – kovy: 

Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni
Ano Ano

Anorganické parametry – kovy:

B
Ano Ne 

Anorganické parametry – kovy:

Al, Na, Fe, Ca, Mg, 

Ne Ano 

Anorganické parametry:

dusičnany, dusitany, fluoridy, kyanidy celkové, tenzidy aniontové, NEL
Ano Ano

Anorganické parametry:

amonné ionty, chloridy, sírany, sulfan, CHSKMn, huminové látky, tvrdost vody, rozpuštěné látky
Ne Ano

Fyzikální parametry:

pH, konduktivita (vodivost), barva, pach, zákal
Ne Ano 

Organické parametry

PCB – 7 kongenerů

Těkavé látky - tetrachlormethan, dichlormethan, 1,2 dichlorethan, chlorethen (vinylchlorid), 1,1 dichlorethen, 1,2 dichlorethen, trichlorethen, tetrachlorethen, benzen, toluen, m,p-xylen, o-xylen, xyleny suma, ethylbenzen, styren, benzo(a)pyren, chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen, 1,3,5-trichlorbenzen, suma dichlorbenzenů, suma trichlorbenzenů
Ano Ano

Radiologické ukazatele

Základní rozbor
celková objemová aktivita alfa
celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40
radon-222

Doplňující rozbor
olovo-210
polonium-210
radium-226
radium-228
uran celkový resp. výpočet aktivity U-238 (fotometricky),
uran celkový (ICP-OES)

Ano Ano

V určitých specifických případech legislativa vyžaduje i stanovení dalších ukazatelů:

  • při desinfekci vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem: bromoformy (bromoform, dibromchlormethan, dichlorbrommethan), bromičnany, ozon
  • dle požadavku kontrolních orgánů: relevantní pesticidní látky

Pro zjednodušení objednávání rozborů lze objednat stanovení veškerých ukazatelů v rámci námi připravených balíčků rozborů sestavených dle legislativy nebo ve zkrácených balíčcích zaměřených na mikrobiologii, těkavé organické látky a radiologické ukazatele. Samozřejmostí je samostatné stanovení jednotlivých ukazatelů dle zadání zákazníka.

Rozbory balené pitné vody

PARAMETRY DLE VYHLÁŠKY Č. 252/2004 SB.  d) balená pitná voda

Mikrobiologické a biologické parametry:
Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C, mikroskopický obraz – abioseston, mikroskopický obraz - počet organismů, živé organismy, Pseudomonas aeruginosa

Ano

Anorganické parametry – kovy 
Fe, Mn

Ano

Anorganické parametry:
amonné ionty, dusičnany, dusitany, CHSKMn

Ano

Fyzikální parametry:
pH, konduktivita (vodivost), barva, pach, zákal, chuť

Ano

K rozborům se standardně provádí i vyhodnocení výsledků, tedy porovnání zjištěných hodnot s limitními hodnotami předepsanými vyhláškou.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů balené vody, naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na  customer.support@alsglobal.com