Laboratoře ALS

Aktuálně

Stanovení uranu v pitné vodě

28.3.2017

Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o., přední poskytovatel rozborů vod, zemin, odpadů, sedimentů, kalů a dalších složek životního prostředí v České Republice, ve svém portfoliu nabízí i všechny běžné radiologické analýzy pitných vod.

Základní sestava pro rozbor pitné vody zahrnuje celkovou alfa a beta aktivitu a stanovení radonu. Pokud... Přečíst více »

Nová výzva pro čerpání dotací na odstranění starých ekologických zátěží

14.3.2017

MŽP vyhlásilo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR novou výzvu z Operačního programu Životního prostředí, která pomůže eliminovat počet nebezpečných starých ekologických zátěží na území ČR.

Žadatelé mohou vyčerpat celkem 400 milionů korun, ze kterých je 20 milionů korun určeno na analýzu rizik... Přečíst více »

Stanovení dalších 14 pesticidů ve vodě - pyrethroidy

1.3.2017

Laboratoře ALS již dlouhodobě poskytují jeden z nejširších rozsahů rozborů pesticidů ve vodě. Pro veškeré pesticidy, platí legislativní limity stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kdy limitní hodnota pro jednotlivé pesticidy činí 0,1 µg/L a celková koncentrace pesticidních látek nesmí překročit limitní hodnotu... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj